PDF

راهنمای اخذ مجوز مرکز توانبخشی و حرفه آموزی معلولین و بیماران روانی مزمن

راهنمای اخذ مجوز مرکز توانبخشی و حرفه آموزی معلولین و بیماران روانی مزمن

محتویات فایل دانلودی راهنمای اخذ مجوز مرکز توانبخشی و حرفه آموزی معلولین جسمی حرکتی ذهنی (کم بینا نابینا کم شنوا ناشنوا ضایعه نخاعی و … ) و بیماران روانی مزمن و ارایه خدمات در منزل :

روش اجرایی صدور پروانه تأسیس مراکز غیردولتی سازمان بهزیستی

فرآیند اخذ پروانه تأسیس مراکز غیردولتی سازمان بهزیستی

دستورالعمل کمیسیون پزشکی تشخیص معلولیت و بیماران روانی

دستورالعمل تاسیس , اداره و نظارت مراکز توانبخشی و حرفه آموزی معلولین و بیماران روانی

شرایط پذیرش و ترخیص بیمار

شرایط متقاضی و مدارک مورد نیاز

شرح وظایف , شرایط و تعداد نیروی انسانی متخصص و عمومی

شرایط فضای فیزیکی و ساختمان

تجهیزات و لوازم مورد نیاز مرکز

خدمات قابل ارایه در مرکز

نحوه پذیرش معلولین و بیماران روانی

شرایط دریافت شهریه

مقررات مرکز توانبخشی و حرفه آموزی معلولین و بیماران روانی

نمونه فرم درخواست تاسیس مرکز

نمونه فرم عملکرد سالانه

نمونه فرم های پذیرش , ترخیص و ارزیابی

نمونه فرم پرسشنامه اعزام پرسنل به منزل

برای مشاهده لینک دانلود لطفا عضو ویژه شوید

عضو ویژه میشم !

دیدگاهتان را بنویسید