PDF

راهنمای مجوز مراکز اسقاط خودرو

راهنمای مجوز مراکز اسقاط خودرو

محتویات فایل دانلودی راهنمای مجوز مراکز اسقاط خودرو :

راهنمای مراحل صدور جواز مراکز اسقاط و بازیافت وسایل نقلیه فرسوده

راهنمای ثبت شرکت مراکز اسقاط و بازیافت وسایل نقلیه فرسوده

الزامات فنی مراکز اسقاط و بازیافت وسایل نقلیه فرسوده

تعهدنامه مراکز اسقاط و بازیافت وسایل نقلیه فرسوده

فرم اقرارنامه مراکز اسقاط و بازیافت وسایل نقلیه فرسوده

برای مشاهده لینک دانلود لطفا عضو ویژه شوید

عضو ویژه میشم !

دیدگاهتان را بنویسید