PDF

راهنمای پروانه مطب پزشکی

راهنمای پروانه مطب پزشکی

محتویات فایل دانلودی راهنمای پروانه مطب پزشکی :

شرایط اخذ پروانه مطب پزشکی

مدارک مورد نیاز جهت صدور مجوز مطب پزشکی

راهنمای سامانه صدور آنلاین پروانه مطب

راهنمای نسبت پزشک به جمعیت منطقه

فرم استشهادیه محلی

فرم فقدان پروانه مطب پزشکی

نمونه نامه ابطال پروانه

برای مشاهده لینک دانلود لطفا عضو ویژه شوید

عضو ویژه میشم !

دیدگاهتان را بنویسید