PDF

راهنمای مجوز تاسیس آموزشگاه فنی حرفه ای آزاد

راهنمای مجوز تاسیس آموزشگاه فنی حرفه ای آزاد

محتویات فایل دانلودی راهنمای مجوز تاسیس آموزشگاه فنی حرفه ای آزاد :

آیین نامه  نحوه تشکیل و اداره آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد
راهنمای سیستم مدیریت صدور پروانه تاسیس آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد
ضوابط و دستورالعمل اجرایی آیین نامه  نحوه تشکیل و اداره آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد
شیوه نامه دوره های آموزشی مساله محور
شیوه نامه رتبه بندی آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد
شیوه نامه نحوه اجرای دوره های خصوصی، نیمه خصوصی و خاص
شیوه نامه نحوه تاسیس و اداره آموزشگاه ها در خارج از کشور
شیوه نامه نحوه تشکیل و اداره گروه آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد
پرسشنامه شیوه نامه رتبه بندی آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد
عناوین رشته ها و دوره های آموزشی و میزان مدارک تحصیلی مدیر و مربی برای اشتغال در آموزشگاههای آزاد
فرم بازدید مکان و تجهیزات
فرم بررسی وضعیت آموزشگاه در هیآت نظارت مرکزی
فرم بررسی وضعیت آموزشگاه و تخلفات منتسب به آن در هیآت نظارت استان
فرم عناوین دوره های آموزشی
فرم قرارداد کارآموزی
فرم گزارش بازرسی
فرم موافقت نامه اصولی  تاسیس آموزشگاه فنی حرفه ای
فرم نظرسنجی در خصوص تهیه نقشه راه توسعه ظرفیت های آموزشی بخش غیردولتی
فرم های شیوه نامه نحوه تشکیل و اداره گروه آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد
فرم قرارداد کار
فرم های مربوط به آموزشگاه های خارج از کشور
قرارداد همکاری آموزشی و مربیگری
گواهی شرکت در دوره آموزشی خاص
موافقت نامه اصولی « تاسیس شعبه »
موافقت نامه اصولی شعبه روستایی
نمونه برگ دستورالعمل صدور مجوز آموزش الکترونیکی
نمونه برگ دستورالعمل مشوق ها ونحوه رسیدگی به تخلفات آموزشگاه های فنی وحرفه ای آزاد
نمونه برگ مربوط به تبدیل آموزشگاه حقیقی به حقوقی

برای مشاهده لینک دانلود لطفا عضو ویژه شوید

عضو ویژه میشم !

دیدگاهتان را بنویسید