PDF

راهنمای اخذ مجوز خانه امن و سلامت زنان و دختران

راهنمای اخذ مجوز خانه امن و سلامت زنان و دختران

محتویات فایل دانلودی راهنمای اخذ مجوز خانه امن و سلامت زنان و دختران ( مراکز حمایت و بازپروری دختران و زنان آسیب دیده اجتماعی )  :

روش اجرایی صدور پروانه تأسیس مراکز غیردولتی سازمان بهزیستی

فرآیند اخذ پروانه تأسیس مراکز غیردولتی سازمان بهزیستی

مدارک لازم جهت تاسیس خانه امن و سلامت زنان و دختران

مراحل و فرآیند اخذ مجوز خانه امن و سلامت زنان و دختران

شرایط  عمومی و تخصصی مدیر و موسس

دستورالعمل تخصصی مراقبت و پرورش زنان و دختران

شرایط پذیرش زنان و دختران

شرح وظایف , شرایط و تعداد نیروی انسانی متخصص و عمومی

شرایط فضای فیزیکی و ساختمان

تجهیزات و لوازم مورد نیاز مرکز

خدمات قابل ارایه در مرکز

مقررات خانه امن و سلامت زنان و دختران

نمونه فرم های پذیرش روانشناسی , مددکاری , پزشکی , ترخیص و ارزیابی

دستورالعمل اجرایی اجتماع درمان مدار TC

برای مشاهده لینک دانلود لطفا عضو ویژه شوید

عضو ویژه میشم !

دیدگاهتان را بنویسید