دانلود پروژه نقشه های شهرداری , گردشگری و اطلس خراسان رضوی مشهد

دانلود پروژه نقشه های شهرداری , گردشگری و اطلس خراسان رضوی مشهد

اگر مهندس عمران و معماری , نقشه بردار , کارشناس جغرافیا و یا فعال گردشگری هستید با نقشه های سایت پروجکت دانلود می توانید سریع , راحت و حرفه ای تر به اهداف خود برسید ! پروجکت دانلود , نقشه های با کیفیت و با قابلیت زوم بالای شهرداری , گردشگری و اطلس تمامی شهرها و استان های ایران را برای شما فراهم کرده است . در این مطلب با دانلود پروژه نقشه شهرداری , گردشگری و اطلس استان خراسان رضوی مشهد همراه شما هستیم .

  • نقشه های شهرداری : شامل نقشه توپوگرافی , هوایی , ماهواره ای , مناطق و محلات , طرح جامع و تفصیلی توسعه و عمران و نقشه اتوکد
  • نقشه دهستانها و روستاهای استان مربوطه
  • نقشه های گردشگری : بصورت شهری و استانی تهیه شده است . در این سری نقشه ها عوارض هایی مانند راهها ، مراکز تقسیماتی ، رودها، آثار باستانی و مکان های گردشگری به مراه ایندکس راهنمای مسیرهای گردشگری، لیست هتل ها و ایندکس راهنمای فواصل با مراکز استان های هم جوار و … آورده شده است.
  • اطلس‌های استانی توسط اداره اطلس‌های ملی در مدیریت کارتوگرافی تهیه شده است . آخرین نگارش این سری اطلس‌ها، در سال 1397 به‌روز رسانی گردیده است. این اطلس‌ها، حاوی نقشه‌ها و اطلاعات مکانی 31 استان‌ ایران است که اطلاعات هر استان شامل تقسیمات کشوری، شبکه ژئودزی، شبکه ژئودینامیک، شبکه‌های چندمنظوره و گرانی‌سنجی، شبکه‌های ترازیابی، نقشه‌های رقومی‌پوششی، پوشش تصاویر ماهواره‌ای IRS و Land sat، مدل رقومی زمین، نقشه‌ رقومی شهرها، چارت‌های دریایی و مشاهدات جزر و مدی، موقعیت پروژه‌های نقشه‌برداری نظارت و کنترل فنی، فهرست عکس‌های موجود از استان، فهرست نقشه‌های موردی تهیه شده از استان و فهرست فتوموزائیک‌های تهیه شده از استان می باشد .

طرح جامع و تفصیلی شهر مشهد شامل :
فصل اول – مفاهيم و تعاريف مجموعة شهري مشهد
فصل دوم – معرفي معيارها و شاخص هاي تعيين مجموعة شهري مشهد
فصل سوم – نتايج كاربرد شاخص ها در تعيين مجموعة شهري مشهد
فصل چهارم – معرفي محدودة كلي مجموعة شهري مشهد در حال حاضر
فصل پنجم – تعيين محدودة مجموعه شهري مشهد در آينده
الگوی توسعه و طرح تفصیلی حوزه جنوب شرقی
الگوی توسعه و طرح تفصیلی حوزه جنوب غربی
الگوی توسعه و طرح تفصیلی حوزه شمال غربی
الگوی توسعه و طرح تفصیلی حوزه مرکزی
الگوی توسعه و طرح تفصیلی حوزه میانی شرقی
الگوی توسعه و طرح تفصیلی حوزه میانی غربی

نقشه روستا و دهستان های استان خراسان رضوی شامل :

شهرستان  بخش  دهستان 
تايباد مركزئ پائين ولايت
تايباد مركزئ كرات
تربت حيدريه مركزئ پائين ولايت
تايباد ميان ولايت دشت تايباد
تايباد ميان ولايت كوهسنگي
تربت حيدريه بايك بايك
تربت حيدريه كدكن كدكن
تربت حيدريه كدكن رقيچه
تربت حيدريه مركزئ بالاولايت
تربت حيدريه جلگه رخ پائين رخ
تربت حيدريه جلگه رخ ميان رخ
تربت حيدريه جلگه رخ بالارخ
تربت جام نصرآباد بالاجام
تربت جام صالح آباد باغ كشمير
تربت جام صالح آباد جنت آباد
تربت جام صالح آباد صالح آباد
تربت جام صالح آباد قلعه حمام
تربت جام مركزئ جامرود
تربت جام مركزئ جلگه موسي آباد
تربت جام مركزئ ميان جام
تربت جام نصرآباد كاريزان
تربت جام بوژگان دشت جام
تربت جام بوژگان هريرود
تربت جام پائين جام زام
تربت جام پائين جام گل بانو
درگز چاپشلو قره باشلو
درگز چاپشلو ميانكوه
درگز لطف آباد ديباج
درگز لطف آباد زنگلانلو
درگز مركزئ تكاب
درگز نوخندان درونگر
درگز نوخندان شهرستانه
سبزوار روداب خواشد
سبزوار روداب فروغن
سبزوار روداب كوه همائي
سبزوار ششتمد بيهق
سبزوار ششتمد تكاب كوه ميش
سبزوار ششتمد ربع شامات
سبزوار ششتمد شامكان
سبزوار مركزئ رباط
سبزوار مركزئ قصبه شرقي
سبزوار مركزئ قصبه غربي
سبزوار مركزئ كراب
قوچان باجگيران دولتخانه
قوچان مركزئ دوغائي
قوچان مركزئ سودلانه
قوچان مركزئ شيرين دره
قوچان مركزئ قوچان عتيق
كاشمر كوهسرخ بررود
كاشمر كوهسرخ بركوه
كاشمر كوهسرخ تكاب
كاشمر مركزئ بالاولايت
كاشمر مركزئ پائين ولايت
گناباد مركزئ پس كلوت
گناباد مركزئ حومه
گناباد كاخك زيبد
گناباد كاخك كاخك
مشهد احمدآباد پيوه ژن
مشهد مركزئ طوس
مشهد احمدآباد سرجام
مشهد مركزئ تبادكان
مشهد مركزئ كارده
مشهد مركزئ ميان ولايت
مشهد مركزئ كنويست
نيشابور مركزئ ريوند
مشهد مركزئ درزآب
مشهد رضويه آبروان
مشهد رضويه پائين ولايت
مشهد رضويه ميامي
نيشابور زبرخان اردوغش
نيشابور زبرخان اسحق آباد
نيشابور زبرخان زبرخان
نيشابور سرولايت سرولايت
نيشابور سرولايت برزنون
نيشابور مركزئ دربقاضي
نيشابور مركزئ فضل
نيشابور مركزئ مازول
نيشابور مركزئ بينالود
نيشابور ميان جلگه بلهرات
نيشابور ميان جلگه عشق آباد
نيشابور ميان جلگه غزالي
چناران گلبهار بيزكي
چناران گلبهار گلمكان
خواف مركزئ نشتيفان
چناران مركزئ چناران
چناران مركزئ رادكان
چناران مركزئ بقمج
خواف سنگان پائين خواف
خواف سنگان بستان
خواف مركزئ ميان خواف
سرخس مرزداران پل خاتون
سرخس مرزداران گل بي بي
سرخس مرزداران مرزداران
سرخس مركزئ تجن
خواف جلگه زوزن زوزن
خواف جلگه زوزن كيبر
خواف سلامي بالاخواف
خواف سلامي سلامي
فريمان مركزئ فريمان
بردسكن انابد درونه
سرخس مركزئ خانگيران
سرخس مركزئ سرخس
فريمان قلندرآباد سفيدسنگ
فريمان قلندرآباد قلندرآباد
فريمان مركزئ بالابند
فريمان مركزئ سنگ بست
بردسكن انابد صحرا
بردسكن مركزئ كنارشهر
بردسكن مركزئ كوهپايه
بردسكن شهرآباد جلگه
بردسكن شهرآباد شهرآباد
رشتخوار جنگل جنگل
رشتخوار جنگل شعبه
رشتخوار مركزئ آستانه
رشتخوار مركزئ رشتخوار
خليل آباد مركزئ حومه
كلات زاوين پساكوه
كلات زاوين زاوين
كلات مركزئ كبودگنبد
كلات مركزئ هزارمسجد
خليل آباد ششطراز ششطراز
خليل آباد ششطراز كوير
خليل آباد مركزئ رستاق
مه ولات شادمهر ازغند
مه ولات شادمهر مه ولات شمالي
مه ولات مركزئ حومه
مه ولات مركزئ مه ولات جنوبي
بجستان مركزي بجستان
بجستان مركزي جزين
بجستان يونسي يونسي
بجستان يونسي سردق
بينالود طرقبه طرقبه
بينالود طرقبه جاغرق
بينالود شانديز شانديز
بينالود شانديز ابرده
فيروزه مركزي تخت جلگه
فيروزه طاغنكوه طاغنكوه جنوبي
فيروزه مركزي فيروزه
فيروزه طاغنكوه طاغنكوه شمالي
جغتاي مركزي جغتائ
جغتاي مركزي دستوران
جغتاي هلالي پائين جوين
جغتاي هلالي ميان جوين
زاوه مركزي زاوه
زاوه مركزي صفائيه
زاوه سليمان ساق
زاوه سليمان سليمان
جوين مركزي بالاجوين
جوين مركزي پيراكوه
خوشاب مشكان مشكان
جوين عطاملك زرين
جوين عطاملك حكم آباد
باخرز مركزي مالين
باخرز مركزي دشت ارزنه
باخرز بالا ولايت بالاولايت
باخرز بالا ولايت اشتين
خوشاب مركزي سلطان آباد
خوشاب مركزي رباط جز
خوشاب مركزي طبس
خوشاب مشكان يام
داورزن مرکزي کاه
داورزن مرکزي مزينان
داورزن باشتين باشتين
داورزن باشتين مهر
نام پروژه : نقشه های شهرداری , گردشگری و اطلس استان خراسان رضوی مشهد
نوع فایل و نرم افزار :  Autocad | DWG | PDF | png jpg jpeg
حجم فایل:  220 مگابایت
منبع : projectdownload.ir
برای مشاهده لینک دانلود لطفا عضو ویژه شوید

عضو ویژه میشم !

آموزش دریافت پروانه کسب و جواز همه مشاغل و کسب و کارها

دیدگاهتان را بنویسید